Algemene civiele zaken

Bij Nandoe Advocaten kunt u ook terecht op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, verbintenissenrecht en vermogensrecht.

Heeft u schade geleden als gevolg van het verwijtbaar handelen van een ander en wilt deze de schade niet (direct) vergoeden, dan kunnen wij u hierin juridische bijstand verlenen.

Dit kan ook als u een rechtsbijstandsverzekering heeft en/of uw rechtsbijstandverzekeraar er geen zaak van kan maken.

Wij helpen u door de schadeveroorzaker aansprakelijk te stellen en uw schade vergoed te krijgen.