Bestuursrecht

Als burger kunt u te maken krijgen met besluiten van bijvoorbeeld de gemeente of een ander overheidsorgaan waar u het niet mee eens bent. U heeft bijvoorbeeld een verklaring omtrent gedrag nodig voor uw werk maar deze wordt geweigerd. Of uw rijbewijs is ongeldig verklaard door het CBR.

Tegen al deze besluiten kun je als belanghebbende in bezwaar gaan, maar ook beroep instellen bij de rechtbank en zelfs in hoger beroep gaan bij de Raad van State of Centrale Raad van Beroep.

Is er ook spoed geboden in een zaak, dan kan de rechter worden gevraagd een voorlopige voorziening (Kort Geding) te treffen. Hiermee wordt dan de werking van het besluit opgeschort in afwachting van de beslissing op het bezwaar of van het ingestelde beroep. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan op ieder moment zowel in de bezwaarprocedure als gedurende de behandeling van het beroep bij de rechtbank worden verzocht.

Nu is in bestuursrechtelijke procedures bijstand van een advocaat niet verplicht, maar wel verstandig.