Personen- en familierecht

In familierelaties spelen emoties een grote rol. Persoonlijke en financiële doelstellingen kunnen dan lijnrecht tegenover elkaar staan. Deskundig bijstand is dan niet alleen wenselijk maar juist nodig.

Nandoe advocaten begeleidt u hierbij persoonlijk en efficiënt.

Ons kantoor geeft er de voorkeur aan om in goed onderling overleg afspraken vast te leggen in bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant en/of een ouderschapsplan.

Bij ons kunt u terecht voor:

  •  Echtscheidingen
  •  Beëindiging samenwonen
  •  Ontbinding geregistreerd partnerschap
  •  Ouderschapsplan
  •  Alimentatie
  •  (vernietiging van) erkenning en vaststelling of ontkenning vaderschap
  •  Ouderlijk gezag en voogdij
  •  Ondertoezichtstelling
  •  Uithuisplaatsing
  •  Meerderjarigheidsverklaring