Strafrecht

Vaak wordt een strafrechtelijke procedure opgestart door het Openbaar Ministerie.

Bent u verdachte van een misdrijf dan zal Justitie u oproepen(dagvaarden) voor bijvoorbeeld een zogenoemde (T)OM- zitting, bij de politierechter of de meervoudige strafkamer.

In sommige gevallen kan soms strafvervolging worden voorkomen door in een vroeg stadium overleg te plegen met het Openbaar Ministerie.

Bent u slachtoffer van een misdrijf dan wordt u ook door het Openbaar Ministerie opgeroepen.

U heeft dan in de strafzaak waarin u slachtoffer bent het zgn. ‘spreekrecht’ .

In sommige gevallen is het mogelijk als slachtoffer of nabestaande van een misdrijf tijdens de rechtszaak een verklaring af te leggen of in te dienen. In deze verklaring kunt u aan de rechter, de officier van justitie en de verdachte laten weten wat het misdrijf met u heeft gedaan en hoe u tegen de zaak aankijkt. U kunt daarbij ook aangeven dat u schade heeft geleden en uw schade verhaald wilt hebben.