Huurrecht

Bij de huur en verhuur van woonruimte of bedrijfsruimte kunnen zich tal van problemen voordoen, variërend van onduidelijkheden in een huurovereenkomst tot ontruiming en andere geschillen zoals gebreken, onderhoud, medehuurderschap, onderhuur en overlast. Ook in deze zaken is deskundige hulp vereist. Zowel particuliere als commerciële (ver)huurders kunnen bij ons kantoor terecht voor advies en bijstand in procedures, of juist ter voorkoming daarvan.