Asha Neermawatie Nandoe
Is vanaf juni 2003 advocaat. Zij heeft zich gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht, het personen- en familie(jeugd)recht en het strafrecht. Met haar jarenlange ervaring bij de Centrale Justitiële Dienst van de Vreemdelingenpolitie (AVIM) beschikt zij over specifieke kennis op het gebied van het vreemdelingenrecht. Zij kan u goed helpen bij vragen over bijv. arbeids- en andere verblijfsvergunningen.
Ook verleent zij juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige geweld- en zedenmisdrijven. Zij is aspirant lid bij de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Geweld- en Zedenslachtoffers (LANGZS).
Verder is zij ook lid van de Stichting Migratierecht Nederland, van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht (FJR) en de Haagse Vereniging voor Jeugdrecht advocaten (HVJA).