Tarieven

Het kantoor werkt ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand (voorheen ‘pro deo’).

Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Zoals uw gezinssituatie, de hoogte van uw inkomen en uw eventuele eigen vermogen.

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org.

Voldoet u niet aan de voorwaarden van gefinancierde rechtsbijstand dan wordt in overleg met de betreffende advocaat het uurtarief met u besproken. De hoogte van het uurtarief hangt af van de spoedeisendheid van de zaak, het rechtsgebied, de aard en de omvang van de zaak.

Naast de kosten van de advocaat dient ook rekening gehouden te worden met de kosten van de rechtbank (griffierecht), de kosten van eventuele benodigde uittreksels en/of akten en/of vertaalwerkzaamheden. Voor de volledige kostenoverzicht van de griffierechten kunt u terecht op de website van de rechtbank www.rechtspraak.nl.

Ook de kosten van voor de zaak specifiek ingeschakelde deskundigen komen voor rekening van de cliënt.

Verder dient u er altijd rekening mee te houden dat ingeval een procedure wordt verloren, over het algemeen de verliezende partij door de rechter in de proceskosten van de tegenpartij wordt veroordeeld. Ook als deze zelf op basis van toevoeging procedeert.