Sociale Zekerheidsrecht

In Nederland bestaan diverse uitkeringen die uitgevoerd worden door onder andere UWV, SVB en gemeente. Meent u recht te hebben op een dergelijke uitkering maar u krijgt deze niet. Of heeft u een uitkering maar wordt deze ten onrechte beëindigd of opgeschort.

Of doet zich een ander probleem voor. Bijvoorbeeld strafkorting, bijstandsverhaal of steunfraude, dan is het belangrijk dat u snel en deskundig wordt bijgestaan.

Bel dan voor een afspraak. Juist omdat het hier vaak gaat om uw enige inkomen.